Nagroda "Wolfram Nolte Memorial"

Informator Dla Pacjentów Onkologicznych

 

dotyczący

 

Ordynacji leków w programach lekowych, które mogą być

 

wydawane pacjentowi do samodzielnego stosowania

 

w związku z COVID-19

Fundacja EuropaColon Polska apeluje:

 

Diagnostyka i leczenie pacjentów z nowotworami

 

układu pokarmowego

 

jest kluczowa mimo panującej pandemii

 

Widzimy, że podobnie jak w innych krajach Europy, również w Polsce pacjenci onkologiczni doświadczają opóźnienia w diagnostyce i leczeniu, często będąc pozbawieni pełnej informacji na temat konsekwencji i ryzyka takiego postępowania.

 

Koronawirus 2019-nCoV  oraz  choroba COVID-19

 

WYTYCZNE DLA OSÓB W TRAKCIE LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

 

WYTYCZNE DLA OSÓB Z GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA

 

JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZAKAŻENIA COVID-19

 

                                                                opracowane przez PLWzR

Medycyna wobec COVID-19

 

 Leczenie systemowe pacjentów z rozpoznaniem

choroby nowotworowej w kontekście pandemii 

SARS-CoV-2—

 

   Stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

 

Zobacz

            WIZYTA JELITA

 

                 Zobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

#WizytaJelita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz

EuropaColon - Polska

Kliknij mnie

Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w związku z epidemią COVID-19

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by BRAW

EuropaColon-Polska

Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,