EUROPACOLON

 

      Cel dla którego powołano stowarzyszenie EuropaColon to zjednoczenie pacjentów, opiekunów, pracowników służby zdrowia, polityków, mediów i opinii publicznej w walce z nowotworami układu pokarmowego w całej Europie.

EuropaColon współpracowała z 43 organizacjami w 32 krajach europejskich i została uznana jako głos chorych na raka jelita grubego w Europie. Obecnie EuropaColon została przekształcona w nową organizację pod nazwą Digestive Cancers Europe której członkiem jest EuropaColon Polska.

https://digestivecancers.eu/

Przycisk

Digestive Cancers Europe i jej narodowi członkowie mają wspólną misję:  przyczynianie się do wczesnego diagnozowania i zmniejszania śmiertelności z powodu nowotworów przewodu pokarmowego oraz do zwiększania ogólnego przeżycia i jakości życia.

Celem Digestive Cancers Europe jest reprezentowanie 800 000 osób, u których zdiagnozowano raka przełyku, żołądka, trzustki, jelita grubego, odbytnicy i innych rzadkich nowotworów przewodu pokarmowego w Europie, a także 1,5 miliona osób, które przeżyły raka przewodu pokarmowego, oraz rodzin 500 000 pacjentów, którzy umierają każdego roku w Europie na nowotwory przewodu pokarmowego.

Digestive Cancers Europe daje możliwość bycia częścią większej sieci, która ułatwia wymianę doświadczeń i dzielenie się swoimi doświadczeniami i praktykami.  Aktywnego uczestniczenia  w ogólnoeuropejskich kampaniach informacyjnych. Uczestniczenia w tworzeniu i komentowania ważnych dokumentów dotyczących europejskiej polityki zdrowotnej.

Krótko mówiąc: Jesteśmy razem silniejsi!  Jako dobrze zorganizowana grupa przemawiająca jednym głosem na poziomie europejskim jesteśmy znacznie silniejsi niż samotny głos. Nasz wspólny głos może wynikać tylko z bogactwa pomysłów i doświadczeń krajowych stowarzyszeń.

 

EuropaColon - Polska

Kliknij mnie

Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by BRAW

EuropaColon-Polska

Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,