RAK JELITA GRUBEGO: PORADNIK DLA PACJENTÓW

 

 

INFORMACJE DLA PACJENTÓW OPARTE NA WYTYCZNYCH ESMO,

( Europejskie Towarzystwo Medycyny Onkologicznej )

 

DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

Jelito Grube,  łac. - Intestinum crassum

 

Jelito grube to końcowy odcinek przewodu pokarmowego, łączący jelito cienkie z odbytem. W jelicie grubym odbywa się końcowy proces formowania kału.

Jelito grube ma charakterystyczną budowę, błona śluzowa jelita grubego nie tworzy kosmków jelitowych. Jego ściany są pofałdowane i pozagłębiane, co zwiększa jego powierzchnię. W jelicie grubym zachodzi końcowy etap wchłaniania wody, elektrolitów i soli mineralnych z resztek pokarmowych. Występują tutaj także bakterie symbiotyczne, produkujące witaminę K, oraz niektóre witaminy z grupy B. Długość jelita grubego wynosi ok. 1,5 m.

Co, gdzie i jaką ma nazwę, czyli trochę teorii.

Jelito grube dzieli się na trzy podstawowe części:

Jelito Ślepe łac. Caecum - kątnicę, Okrężnicę łać. -Colon i odbytnicę łac. - Rectum.

Najdłuższy odcinek Jelita Grubego to okrężnica którą z kolei dzielimy na:

okrężnicę wstępującą - Wstępnica, łac.- Colon ascendens

okrężnicę poprzeczną – Poprzecznica, łac. Colon transversum

okrężnicę zstępującą – Zstępnica, łac. Colon descendens

okrężnicę esowatą – Esicę, łac. Colon sigmoideum

 

Kątnica czyli Jelito Ślepe popularnie nazywane też ślepa kiszka, łac. caecum leży po prawej stronie w okolicy biodrowej. Jelito ślepe od jelita cienkiego oddziela tzw. zastawka Gerlacha zwana też zastawką Bauhina. Od jelita ślepego odchodzi przysparzający problemów wyrostek robaczkowy. Jelito ślepe przechodzi w idącą ku górze okrężnicę wstępującą, która pod wątrobą zagina się dlatego mamy zagięcie wątrobowe okrężnicy łac. flexura coli dextra lub flexura coli hepatica.

Dalej okrężnica biegnie prawie poziomo w stronę lewą jako okrężnica poprzeczna „kończy się” w lewym podżebrzu i pod śledzioną, znowu się zagina stąd nazwa zagięcie śledzionowe okrężnicy łac. flexura coli sinistra lub flexura coli lienalis.

Następnie okrężnica biegnie w dół jako okrężnica zstępująca. Przechodzi w odcinek o kształcie litery S, esicę czyli okrężnicę esowatą. Esica kieruje się łukiem wypukłym ku stronie prawej i zakręca w dół. To właśnie esica najczęściej ulega skrętowi popularnie nazywanemu „skręt kiszek”. Skręt esicy powoduje niedrożność jelit co stanowi stan zagrożenia życia. "Skręt kiszek" łac. Ileus polega na skręceniu się jelita dookoła osi, zatkanie jego światła i zamknięcie lub uciśnięcie naczyń krwionośnych, co może powodować niedokrwienie, w konsekwencji martwicę części jelita. Esica przechodzi w odbytnicę kończącą się odbytem.

Zachorowalność

 

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe  jelita grubego występuje po 40 roku życia a jest diagnozowane po 50 roku życia (94%),  Ryzyko zachorowania raka jelita grubego wzrasta z wiekiem, przy czym u mężczyzn jest około 1,5-2 razy wyższe niż u kobiet. U mężczyzn i kobiet częstość zachorowań osiąga szczyt na przełomie ósmej i dziewiątej dekady życia. Co nie znaczy, że na ten typ nowotworów nie chorują ludzie młodzi.

 

Nowotwór jelita grubego to bardzo podstępne schorzenie, które przez długi czas może nie dawać żadnych charakterystycznych objawów.

 

Nowotwór w zależności od lokalizacji może dawać nieco różniące się objawy, niepokoić powinno:

- krew na stolcu lub krwawienie utajone do światła jelita grubego prowadzące do anemii,

- uczucie niepełnego wypróżnienia,

- zmiana charakteru wypróżnień, z zaparć na biegunki lub odwrotnie

- ołówkowate stolce,

- nudności, 

- uporczywe biegunki,

- wyczuwalny guz w jamie brzusznej,

- powtarzające się krwawienie z odbytnicy,

- silny ból brzucha, z zatrzymaniem gazów i stolca, świadczący o niedrożności przewodu pokarmowego,

- silne skurcze brzucha,

- parcie na stolec i niemożność jego oddania, 

- utrata masy ciała, osłabienie i brak apetytu - to objawy występujące w bardziej zaawansowanym stadium choroby.

 

Nowotwór Jelita Grubego

Nowotwory jelita grubego stanowią 10–12% wszystkich  nowotworów  w  Polsce.

 

Nowotwory Jelita Grubego I Odbytu Są Trzecim Najczęściej Występującym Na śWiecie Nowotworem U Mężczyzn (660 000 Przypadków, 10%) I Drugim U Kobiet (570 000 Przypadków, 9%). Prawie 60% Zachorowań Występuje W Krajach Rozwiniętych. Różnice W Częstości Występowania Między Populacjami Są Ponad 10-krotne: Największą Częstość Występowania Notuje Się W Australii I Nowej Zelandii Oraz Europie Zachodniej, A Najniższą W Afryce I Południowo-centralnej Azji. Zachorowania Występują Około 2-krotnie Częściej W Populacji Mężczyzn Niż Kobiet.

 

 

EuropaColon - Polska

Kliknij mnie

Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,

Leczenie celowane u pacjentów z rakiem jelita grubego, na podstawie wyników badania genetycznego

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by BRAW

EuropaColon-Polska

Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,