Informacje medyczne zawarte w powyższym dokumencie są oparte na wytycznych,dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku przełyku, opracowanych przez European Society for Medical Oncology (Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej, ESMO). Niniejszy poradnik dla pacjentów został wydany we współpracy z ESMO i jest rozprowadzany za jego zgodą. Został on napisany przez lekarza i zweryfikowany przez dwóch onkologów z ESMO, w tym głównego autora wytycznych dla profesjonalistów. Tekst ten został także skonsultowany z przedstawicielami pacjentów z Grupy Roboczej Pacjentów Onkologicznych ESMO.

 

 

Do wczesnych objawów raka żołądka zalicza się:

 

  • bóle w nadbrzuszu lub śródbrzuszu (objaw niestały, zwykle związany ze spożyciem posiłku, niezbyt nasilony). Ból ciągły może być objawem naciekania tkanek poza żołądkowych; utrata łaknienia

  • okresowe nudności lub wymioty to często spotykane objawy raka żołądka zwłaszcza przy guzach umiejscowionych obwodowo smoliste stolce (15% chorych)

  • ubytek masy ciała, chudnięcie i postępujące wyniszczenie organizmu

  • zaburzenia połykania (dysfagia) w guzach żołądka umiejscowionych w okolicy wpustu

  • krwawe wymioty występują u 10-15% chorych na raka żołądka

  • u niektórych chorych objawy nowotworu żołądka występują w postaci krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

.

Jesteś chory, prosimy

wypełnij ankietę poniżej.

 

BADANIE ANKIETOWE NA TEMAT NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB PACJENTÓW ŻYJĄCYCH ZE ZDIAGNOZOWANYM NOWOTWOREM PRZEŁYKU LUB ŻOŁĄDKA

RAK ŻOŁĄDKA: PORADNIK DLA PACJENTÓW

 

INFORMACJE DLA PACJENTÓW OPARTE NA WYTYCZNYCH ESMO,

( Europejskie Towarzystwo Medycyny Onkologicznej )

 

DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

Ankieta

EuropaColon - Polska

Kliknij mnie

Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,

Zwracamy się do Państwa w imieniu Digestive Cancers Europe, organizacji non- profit, działającej wspólnie z EuropaColon Polska i ponad 30 innymi filiami w Europie.

Dzięki Państwa pomocy spróbujemy poprawić warunki leczenia i dostęp do terapii innym pacjentom. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa jako pacjentów, którzy przeszli lub przechodzą przez terapię nowotworu przełyku lub żołądka, o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe. Na podstawie Państwa doświadczenia, chcemy pomóc innym w ich walce z chorobą.

To jest pierwsze badanie w tym obszarze, o takim zasięgu. Państwa odpowiedzi zostaną̨ wykorzystane całkowicie anonimowo i pomogą nam w zrozumieniu problemów i obaw, z którymi Państwo będąc pacjentem/ką z nowotworem przełyku lub żołądka spotykacie się̨.

Państwa odpowiedzi zostaną skierowane do przedstawicieli rządów, ustawodawców, polityków, przemysłu, mediów i innych, abyśmy mogli uzyskać korzystne zmiany. Tak aby leczenie nowotworów przełyku i żołądka odpowiadało Państwa potrzebom.

Nie ma dobrej lub złej odpowiedzi, to Państwo są ekspertami w zakresie własnego zdrowia, własnej choroby.

Bardzo dziękujemy za czas, jaki poświęcicie na wypełnienie ankiety.

 

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by BRAW

EuropaColon-Polska

Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,