14.02.2020 r., Warszawa

Głos pacjentów jeszcze silniej zabrzmi przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej, powołano Grupę Doradczą Pacjentów.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO) wraz z Konsultantem krajowym ds. chirurgii onkologicznej powołało Grupę Doradczą Pacjentów.

 Inicjatywa ma zacieśnić współpracę między chirurgami onkologami oraz organizacjami pacjentów, tak aby głos i potrzeby pacjentów jeszcze silniej wybrzmiewały w działaniach Towarzystwa, które nakierowane są na poprawę jakości i efektywności leczenia pacjentów onkologicznych.• W skład Grupy Doradczej Pacjentów weszło dziesięć organizacji reprezentujących potrzeby pacjentów chorujących na różne typy nowotworów.

Perspektywa pacjentów onkologicznych. - Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej powołało Grupę Doradczą Pacjentów, do której zaprosiło dziesięć organizacji pacjenckich: EuropaColon Polska, Federacja Stowarzyszań „Amazonki”, Fundacja Onkologiczna „Nadzieja”, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, Fundacja OMEA Life Rak piersi nie ogranicza, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Inicjatywa All.Can, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma. Celem Grupy Doradczej Pacjentów przy PTChO jest strategiczne doradztwo dla Zarządu Towarzystwa w zakresie działań PTChO skierowanych do pacjentów lub działań ukierunkowanych na optymalizację opieki wokół pacjentów.

  Podczas spotkania inicjującego prof. Wojciech Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej podkreślał potrzebę jeszcze lepszego poznania przez lekarzy perspektywy pacjentów–problemów z jakimi się zmagają, a także ich niezaspokojonych potrzeb.

  - "Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dot. powołania Grupy Doradczej Pacjentów, gdyż jest odzwierciedleniem nowoczesnego i otwartego dialogu obu środowisk.

Cieszymy się, że głos pacjentów jest nie tylko zauważalny, ale i ważny. Liczymy na bardzo dobrą współpracę, merytoryczną dyskusję i wypracowanie najlepszego dla pacjentów stanowiska. Wspólny głos to szansa na umocnienie roli pacjenta w systemie" –  Iga Rawicka Fundacja EuropaColon Polska.

Link do materiału prasowego:

https://europacolonpolska.pl/ Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO) wraz z Konsultantem krajowym ds. chirurgii onkologicznej powołało Grupę Doradczą Pacjentów.

 

Powołano Grupę Doradczą Pacjentów przy Zarządzie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, EuropaColon Polska zaproszona do udziału.

Jak pomóc pacjentowi z rakiem jelita grubego - sympozjum dla pacjentów i ich rodzin. Białystok 11 grudzień 2019

 

Cieszyła nas niezmiernie obecność młodych ludzi, którzy wrócą do domu i namówią rodziców do wykonania kolonoskopii.

Wysłuchaliśmy bardzo interesujący wykład prof. Wojtukiewicza o leczeniu raka jelita grubego w Polsce z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia od 1 listopada 2019 roku.

Natomiast o znaczeniu aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu raka jelita grubego opowiadała mgr Anna Zimnoch z Zakładu Rehabilitacji Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Bardzo się cieszymy, że udało się również zaprezentować wykład o radioterapii w raku jelita grubego, który wygłosiła dr Dorota Kazberuk.

No i oczywiście mgr Ewelina Szarkowska opowiedziała więcej o roli opieki psychologicznej nad pacjentami i ich opiekunami w chorobie nowotworowej jelita grubego.

Pani psycholog opowiadała również telewizji TVP3 Białystok o znaczeniu wsparcia psychologicznego w procesie leczenia.

Przez jelito przeszły dziesiątki zainteresowanych kamera TV  i być może cały personel szpitala :)

To było bardzo interesujące sympozjum i dziękujemy wszystkim zaangażowanym za poświęcony czas i serce dla pacjentów. #Białystok #WizytaJelita

Biała Sobota w Białostockim Centrum Onkologii WizytaJelita w Białystok 1 lutego. EuropaColon Polska

"Biała Sobota" #WizytaJelita w Białymstoku 1 lutego 2020

"Dzień Otwartych Drzwi" w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem. Byliśmy w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Od godziny 10:00   "wejdź do jelita zobacz polipa".

Edukowaliśmy o profilaktyce raka jelita grubego i raka trzustki.

Zainteresowanie było bardzo duże i nie tylko ze strony pacjentów. Dwie TV ogólnopolskie, radio i prasa. Jesteśmy pewni, że warto uczestniczyć w tak profesjonalnie przygotowanych wydażenich, gratulujemy ! Chętnych zapraszamy na następne wydarzenia w BCO śledźcie ich stronę : https://www.onkologia.bialystok.pl/

Poniżej plakat.

 

Spotkanie Grupy Wsparcia pacjentów z rakiem trzustki i ich bliskich w Warszawie          Podsumowanie

 

20 stycznia (poniedziałek) 2020 roku  godzina 11.00 ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa

 

Odwiedzą nas m. in. eksperci z Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie specjalizujący się w leczenie nowotworów trzustki, w tym także nowotworów neuroendokrynnych (NET).

 

W programie wykłady różnych specjalistów w tym:onkologa, psychoonkologa, dietetyka, specjalistów leczenia żywieniowego.

Grupa Wsparcia to okazja do wymiany doświadczeń i zadania pytań ekspertom.

 

Spotkanie potrwa około 2 godzin. Udział jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy..

 

Podsumowując spotkanie

Nikt się nie spodziewał, że 20.01.2020 nadejdzie fala rekordowo wysokiego ciśnienia. Z to wiedzieliśmy, że tego dnia przypada tzw. #blueMonday czyli najbardziej depresyjny dzień roku. No więc gorzej być już nie może, pomyśleli optymiści. 

Było super!!! Takie były  komentarze uczestników, jeśli ktoś pamięta, w 2018r. na pierwszym naszym spotkaniu z pacjentami była nas garstka. Ale był to dla nas sukces. A dzisiaj było Was kilkanaście osób. Chorych i ich opiekunów. Babcia z wnuczką, pacjenci z asystą i bez, Córka z mamą i tatą, dzieci z mamą a chory tata w szpitalu i tak moglibyśmy dalej wypisywać. I zrobiło się rodzinnie.

Tak jak zapowiadali odwiedzili nas eksperci z Narodowego Instytutu Onkologii z Wawelskiej od prof. Lucjana Wyrwicza: psychoonkolog p. Sylwia Świstak-Sawa, dietetyczka p. Joanna Drygiel, dr Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, onkolog ekspert nowotworów neuroendokrynnych i dr Maciej Kawecki, onkolog. Wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń, możliwość zadawania pytań. Dawka najwartościowszej wiedzy. No i na koniec wiele wniosków, w tym o potrzebie działania odnośnie poprawy sytuacji osób z rakiem trzustki np. po resekcji trzustki, które zachorowały na cukrzycę. A wszystko w komfortowych pomieszczeniach Centrum Edukacyjnego Baxter #BEC. Dziękujemy firmom #BaxterPolska i Servier Polska za pomoc przy organizacji Grupy Wsparcia. I bardzo duże podziękowania dla Narodowy Instytut Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie - PIB #Wawelska

27 marca 2017 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się
II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.

Motywem przewodnim forum był wpływ ekonomii na rozwój i możliwości medycyny personalizowanej oraz wyzwania finansowe i organizacyjne dla systemu ochrony zdrowia wykorzystującego rozwiązania medycyny personalizowanej.

Z rozwojem tej dziedziny wiedzy wiązane są duże nadzieje. Już aktualne zasady medycyny personalizowanej znajdują praktyczne zastosowanie w wyborze optymalnej terapii na przykład w leczeniu raka piersi, jelita grubego, płuca czy czerniaka. Medycyna personalizowana pomaga dobrać odpowiednie sposoby leczenia do odpowiednich grup pacjentów wykorzystując metody analizy genetycznej lub molekularnej. Medycyna personalizowana daje też szansę na racjonalizację wydatków i skierowanie niejednokrotnie dużych funduszy do tej grupy pacjentów, która odniesie z tego korzyść.

Podczas II Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej dyskutowano przykłady skutecznego wdrożenia zasad leczenia personalizowanego oraz bariery utrudniające ich szersze zastosowanie w Polsce.

 

 

 

21 marca 2017 VI Forum Pacjentów Onkologicznych pod hasłem: „Wyzwania w onkologii”

 

Forum organizowane przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, która zainicjowała publiczną debatę na temat sytuacji polskiego pacjenta onkologicznego w systemie ochrony zdrowia.

Podczas wydarzenia zainaugurowano polską edycję międzynarodowego projektu ALL.CAN, którego celem jest poprawa efektywności opieki onkologicznej w Europie. Eksperci projektu ALL.CAN przedstawili wyniki raportu „Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”. Wyszczególniono pięć priorytetowych obszarów, wymagających podjęcia działań, które poprawią sytuację pacjentów w ramach dostępnych środków Rekomendacje dla Polski dotyczą:

  • Efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną, w tym m.in. weryfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz inwestowania w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych,

  • Zwiększenia roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych poprzez m.in. kampanie społeczne i zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów,

  • Zapewnienia szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych i usprawnienia leczenia w ramach „compassionate use”,

  • Uwzględnienia perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej,

  • Poprawy dostępu do badań klinicznych, w tym m.in. zapewnienia wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce i stworzenie krajowego portalu informacyjnego.

Podczas Forum odbyły się m. in. debaty na temat: roli organizacji pacjentów w dialogu społecznym na rzecz zmian w ochronie zdrowia oraz form zabezpieczenia i wsparcia pacjentów onkologicznych kompleksowej, zintegrowanej oraz skupionej na pacjencie i jego potrzebach opieki onkologicznej. Omówiono również inne zagadnienia istotne dla pacjentów: działania niepożądane leków, opiekę dietetyka klinicznego i dermatologa oraz rolę wsparcia psychoonkologicznego, duchowego i rolę rodziny.

Forum służyło wspólnemu wypracowaniu rekomendacji dla decydentów sektora ochrony zdrowia, ale także innych współpracujących resortów i instytucji, w celu wdrożenia koniecznych zmian, dla zapewnienia jak najwyższej jakości, zgodnej z europejskimi standardami opieki nad pacjentami onkologicznymi w naszym kraju.

Podczas Forum odbyło się także wręczenie nagród w ramach II edycji nagród Jaskółek Nadziei przyznawanych przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych najaktywniejszym liderom organizacji, pacjentom niosącym wsparcie innym chorym, kampaniom społecznym oraz osobom specjalnie zasłużonym we wspomaganiu działalności pacjentów z nowotworami.

 

 

8 marca 2017 posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Ds. Onkologii

 

8 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii poświęcone rakowi jelita grubego z tytułu obchodzonego w marcu miesiącu świadomości tego nowotworu.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się prof. Krzakowski, prof. Reguła, poseł HOK jako przewodniczący Zespołu oraz przedstawiciele organizacji pacjentów: Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze kwestie dotyczące problemów wokół raka jelita grubego.

 

 

Nowości i kontrowersje w leczeniu nowotworów układu pokarmowego

 

18 listopada 2016 w Warszawie uczestniczyliśmy  w konferencji „Nowości i kontrowersje w leczeniu nowotworów układu pokarmowego”.

Podczas konferencji przedstawione i omówione zostały najnowsze doniesienia i problemy dotyczące postępowania u chorych na nowotwory układu pokarmowego. Spotkanie kierowane było do lekarzy onkologów oraz do osób związanych z tematyką onkologiczną.

 

 

 

 

 

 

EuropaColon - Polska

Kliknij mnie

Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,

 

 

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by BRAW

EuropaColon-Polska

Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,