Organizacje EuropaColon w państwach europejskich.

 

Edukujemy społeczeństwa w swoich krajach o zagrożeniu populacji nowotworami, promujemy badania przesiewowe i wczesną diagnostykę, Upowszechniamy wiedzę wśród pacjentów o najlepszych metodach leczenia nowotworów układu pokarmowego.

Organizacje współpracujące z EuropaColon

 

Associate Group organizacje współpracujące z w ramach, budowania świadomości zagrożenia populacji, promocji badań przesiewowych, wczesnej diagnostyki, świadomości i upowszechniania wśród pacjentów najlepszych metod leczenia nowotworów układu pokarmowego. 

EuropaColon - Polska

Kliknij mnie

Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by BRAW

EuropaColon-Polska

Twitter EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,
Facebook EuropaColon, rak jelita grubego, nowotwory układu  pokarmowego,