ESMO

European Society for Medical Oncology

Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej

PORADNIKI DLA PACJENTÓW

Anticancer Fund (Fundacja Przeciwko Rakowi), w oparciu na wytycznych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego opracowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (ESMO -European Society for Medical Oncology), przygotowała serię poradników dla pacjentów, dotyczących poszczególnych typów nowotworów. Poradniki, napisane w bardzo przystępnym języku, mają pozwolić pacjentom i ich rodzinom lepiej zrozumieć naturę rożnych rodzajów chorób nowotworowych i poznanie optymalnych metod ich leczenia.

PRZECZYTAJ POSZCZEGÓLNE PORADNIKI: