Partnerstwo

Aby realizować nasze zamierzenia i osiągać zaplanowane cele, współpracujemy z wieloma organizacjami, instytucjami w Polsce i za granicą. To naukowe, edukacyjne i praktyczne wsparcie od wszystkich naszych Partnerów pozwala nam na wypełnianie naszej misji, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

 

EuropaColon Polska

Współpracuje z następującymi organizacjami:

 

EPF
European Health Coalition

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

PTChO

Polskie Towarzystwo Onkologiczne

PTO

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

PTOK