Udział w Pracach Badawczych

Jako organizacja pacjentów działająca pod patronatem międzynarodowej organizacji Digestive Cancers Europe (DiCE), Fundacja EuropaColon Polska bierze aktywny udział w pracach badawczych o wymiarze Europejskim, które pozwalają nam na lepsze zrozumienie różnych aspektów chorób nowotworowych układu pokarmowego i ich wpływu na życie pacjentów, oraz ekonomicznego impaktu na opiekę zdrowotną zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy, a także wniosą istotny wkład w kształtowanie jeszcze bardziej udoskonalonego systemu w aspekcie profilaktyki i metod leczenia.

Projekty Badawcze z Udziałem

EuropaColon Polska

 

Ankieta dla Pacjentów żyjących z rakiem przełyku lub żołądka.

 

Badanie dotyczące niezaspokojonych potrzeb pacjentów żyjących z rakiem przełyku lub żołądka.

 

Rak jelita grubego z przerzutami

Wyniki międzynarodowej ankiety przeprowadzonej wśród pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego na temat ich niezaspokojonych potrzeb.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisuję się do newslettera i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowotworach układu pokarmowego, a także aktualności dotyczących organizacji EuropaColon Polska

Zgadzam się z Regulaminem i Polityką Prywatności

 

In order to facilitate the use of our website, we use cookies.

Please confirm if you accept our tracking cookies. When declining the cookies, you can continue visiting the website without sending data to third party services. Read our complete cookie statement here.