Udział w Pracach Badawczych

Jako organizacja pacjentów działająca pod patronatem międzynarodowej organizacji Digestive Cancers Europe (DiCE), Fundacja EuropaColon Polska bierze aktywny udział w pracach badawczych o wymiarze Europejskim, które pozwalają nam na lepsze zrozumienie różnych aspektów chorób nowotworowych układu pokarmowego i ich wpływu na życie pacjentów, oraz ekonomicznego impaktu na opiekę zdrowotną zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy, a także wniosą istotny wkład w kształtowanie jeszcze bardziej udoskonalonego systemu w aspekcie profilaktyki i metod leczenia.

Projekty Badawcze z Udziałem

EuropaColon Polska

 

Ankieta dla Pacjentów żyjących z rakiem przełyku lub żołądka.
 

Badanie dotyczące niezaspokojonych potrzeb pacjentów żyjących z rakiem przełyku lub żołądka.

Rak jelita grubego z przerzutami

Wyniki międzynarodowej ankiety przeprowadzonej wśród pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego na temat ich niezaspokojonych potrzeb.