Znaczenie badań genetycznych

w raku trzustki

Dr n. med. Małgorzata Stawicka – Niełacna
Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego