Radioembolizacja

u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego
oraz pierwotnym nowotworem wątrobokomórkowym

Radioembolizacja (RE) jest typem terapii celowanej przeprowadzanej
u chorych z zajęciem wątroby przez proces nowotworowy. Terapię RE stosuje się u chorych z guzami wątroby, zarówno pierwotnymi (np. rak wątrobowo-komórkowy) oraz guzami pochodzącymi z innych narządów, dających przerzuty do wątroby (np. rak jelita grubego).

cover RE

Radioembolizacja
u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego
oraz pierwotnym nowotworem wątrobokomórkowym

BROSZURA DLA PACJENTA

infographic 1 update
infographic 2
infographic 3
infographic 4
infographic 5

O radioembolizacji opowiada również dr Piotr Piasecki
z Wojskowego Instytutu Medycznego w ramach kampanii
„Nie miej tego gdzieś. Wszystko na temat raka jelita grubego.”

Skonsultuj swój przypadek:

Dr n. med. Mirosław Nowicki – Centrum GAMMED
ul. Lelechowska 5, tel.: 22 822 30 01 oraz tel. kom.: 507 089 942

Dr n. med. Tadeusz Budlewski – Oddział Terapii Izotopowej, CSK MSWiA
ul.Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tadeusz.budlewski@cskmswia.gov.pl, tel.: 47 722 21 14

Ppłk dr n. med. Piotr Piasecki – Pracownia Radiologii Zabiegowej, Wojskowy Instytut Medyczny (WIM)
ul.Szaserów 128, 04-141 Warszawa
ppiasecki@wim.mil.pl, tel.: 665 707 844, 26 181 66 89

Materiał powstał przy wsparciu firmy:

(Firma nie miała wpływu na treści zawarte w materiałach edukacyjnych.)
sirtex logo