Diagnostyka Molekularna

Dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO, Opolskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Opolski

Dowiedz się więcej o diagnostyce molekularnej u pacjentów z rakiem jelita grubego na podstawie wyników badania genetycznego: