screening colonoscopy

O Kolonoskopii

Źródło wiedzy  na temat KOLONOSKOPII – badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego. Od linków do oficjalnych stron wspartych przez Ministerstwo Zdrowia, po video prezentacje ekspertów w dziedzinie raka jelita grubego (np.: Prof. Jarosław Reguła), podcasty czy artykuły tematyczne –  czeka tu na Ciebie wiele pomocnych, ale najważniejsze – wiarygodnych, rzetelnych informacji.

Według ekspertów, etap choroby, w którym zrobione są testy skrinigowe pozwalające na wykrycie raka, jest decydującym dla ratowania oraz poprawy jakości życia pacjenta. Przy nowotworze rozpoznanym w Stadium 1, szanse przeżycia szacuje się na około 95%. Kiedy rak rozwinie się i osiągnie Stadium 3, czynnik przeżycia zmniejsza się do 60-80%, a implementowana metoda leczenia w tej fazie to przede wszystkim chemioterapia. W Stadium 4, szanse spadają dalej do około 10-20%. Eksperci podkreślają, że choroba raka jelita grubego jest chorobą wolno postępującą, a że mamy dostęp do skutecznych strategii/metod skriningowych, duża część przypadków mogłaby ulec albo zapobiegnięciu, albo być wykrytymi na tyle wcześnie, żeby zostać pomyślnie wyleczonymi. Mówiąc bardziej konkretnie, istnieją dowody, że przeprowadzanie badań przesiewowych, takich  jak testy na krew utajoną w kale i endoskopie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kolonoskopia i elastyczna sigmoidoskopia), w znacznym stopniu redukuje czynniki zachorowania i śmiertelności na raka jelita grubego.

 

Screenshot 2021 03 05 at 11.13.22

 

 

POZNAJ FAKTY:

KOLONOSKOPIA W POLSCE I EUROPIE

Grafika obok: procent wszystkich osób w wieku 50-74 lat biorących udział w zorganizowanych badaniach przesiewowych na raka jelita grubego w poszczególnych krajach Europejskich.

Niestety, w Polsce udział w badaniach skriningowych wynosi około 17% i należy do jednego z najniższych w Europie.

KLIKNIJ NA GRAFIKĘ, ŻEBY POWIĘKSZYĆ OBRAZ.

 

 

Badania Przesiewowe na Raka Jelita Grubego w Polsce

Według Polskiego Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl), poza programem populacyjnym (zapraszanym, dla osób 55-64 lat), każda inna osoba może zgłosić się na badania bez zaproszenia, jeśli jest w grupie:

  • osób w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osób w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osób w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
  • osób w wieku 20-49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Warto Obejrzeć… Warto Posłuchać…

92 Capture