screening colonoscopy

Wszystko o Kolonoskopii

Według ekspertów, etap choroby, w którym zrobione są testy skrinigowe pozwalające na wykrycie raka, jest decydującym dla ratowania oraz poprawy jakości życia pacjenta. Przy nowotworze rozpoznanym w Stadium 1, szanse przeżycia szacuje się na około 95%. Kiedy rak rozwinie się i osiągnie Stadium 3, czynnik przeżycia zmniejsza się do 60-80%, a implementowana metoda leczenia w tej fazie to przede wszystkim chemioterapia. W Stadium 4, szanse spadają dalej do około 10-20%. Eksperci podkreślają, że choroba raka jelita grubego jest chorobą wolno postępującą, a że mamy dostęp do skutecznych strategii/metod skriningowych, duża część przypadków mogłaby ulec albo zapobiegnięciu, albo być wykrytymi na tyle wcześnie, żeby zostać pomyślnie wyleczonymi. Mówiąc bardziej konkretnie, istnieją dowody, że przeprowadzanie badań przesiewowych, takich  jak testy na krew utajoną w kale i endoskopie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kolonoskopia i elastyczna sigmoidoskopia), w znacznym stopniu redukuje czynniki zachorowania i śmiertelności na raka jelita grubego.

 

Eksperci o Kolonoskopii

Dlaczego warto i jak zbadać jelito grube?

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego
Sprawdź Gdzie Zrobisz Badanie

Program przeznaczony jest dla osób w wieku:

  • od 50 do 65 lat,
  • lub od 40 do 49 lat, jeśli u najbliższych krewnych pacjenta, rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Na badanie należy zgłosić się do wybranego ośrodka.

Dlaczego Trzeba Zrobić Badanie Przesiewowe