ESMO

European Society for Medical Oncology

Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej

Rak Jelita Grubego – Poradnik Dla Pacjentów

Poradnik ten został opracowany przez Anticancer Fund (Fundacja Przeciwko Rakowi), aby ułatwić pacjentom i ich rodzinom lepsze zrozumienie natury raka jelita grubego i poznanie optymalnych metod leczenia w zależności od jego podtypu. Informacje medyczne zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na wytycznych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku jelita grubego opracowanych przez European Society for Medical Oncology (ESMO). Poradnik został napisany w bardzo przystępnym dla każdego Pacjenta języku.

Czytając Poradnik, dowiesz więcej się o następujących zagadnieniach:

 • Podstawowe informacje na temat raka jelita grubego.
 • Definicja raka jelita grubego.
 • Czy rak jelita grubego występuje często?
 • Jakie są przyczyny raka jelita grubego?
 • W jaki sposób ustalane jest rozpoznanie raka jelita grubego?
 • Badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego.
 • Jakie informacje są niezbędne przed rozpoczęciem leczenia?
 • Jakie są możliwości leczenia?
 • Jakie są potencjalne działania niepożądane (skutki uboczne) leczenia?
 • Co się stanie po zakończeniu leczenia?
 • ABC/Terminologia Raka Jelita Grubego.