Pracujemy na Rzecz Zmian
w Polityce Zdrowotnej

Poprzez stosowanie najlepszych praktyk w zakresie medycyny onkologicznej można poprawić rokowania wielu pacjentów i zmniejszyć koszty w ramach funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Reprezentujemy Pacjentów z chorobami układu pokarmowego w debacie publicznej i podejmujemy działania, mające na celu przybliżenie osobom decyzyjnym z jakimi problemami i wyzwaniami musimy mierzyć się w Polskiej onkologii. Chcemy nakłonić ich do wprowadzenia adekwatnych zmian, korzystnych dla Pacjentów, a często także dla systemu opieki zdrowotnej mając na uwadze finansowe aspekty proponowanych rozwiązań.

Międzynarodowe Projekty

z Obszaru Polityki Zdrowotnej

Analiza Ekonomiczna w Ochronie Zdrowia – Październik 2020r

W październiku 2020 r., Digestive Cancers Europe opublikowało pierwsze w historii badanie dotyczące całkowitego kosztu wszystkich nowotworów przewodu pokarmowego w Europie.

Biała Księga w Sprawie Badań Przesiewowych w Kierunku Raka Jelita Grubego

Jeśli szukasz dokładnego przeglądu dostępnych badań przesiewowych w obszarze raka jelita grubego w UE, ten raport opracowany przez Digestive Cancers Europe przybliży Ci tę tematykę.

Nasza Współpraca z Organizacjami Międzynarodowymi

Aby działać efektywnie w obszarze chorób nowotworowych układu pokarmowego potrzebujemy wsparcia i współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

Mapa Drogowa Badań Przesiewowych w Kierunku Raka Jelita Grubego

Ta mapa drogowa pomaga krajom w ustanawianiu najlepszych praktyk w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

Mapa Drogowa Leczenia Raka Żołądka

 

Dokument jest w trakcie opracowywania.

Pomoże wytyczyć najlepsze ścieżki postępowania dla pacjentów.

Cyfrowe Mapy Krajów

Nasze mapy poszczególnych krajów dają łatwy w użyciu porównywalny obraz danych statystycznych dotyczących raka w różnych krajach UE.

 

 

Współpraca z Kluczowymi Interesariuszami w Dziedzinie Zdrowia

Pracujemy nad kształtowaniem polityki zdrowotnej wspólnie z innymi z innymi grupami interesariuszy.

Stanowisko w Sprawie Leków Biopodobnych

W niniejszym dokumencie przedstawiono również nasze stanowisko w sprawie bezpieczeństwa pacjentów i stosowania leków biopodobnych.