Kwiecień – Miesiąc Świadomości Raka Przełyku

Każdego roku, w Europie zanotowuje się około 189 000 nowych przypadków raka żołądka i przełyku. Każdego roku, około 143 000 Europejczyków umiera na raka żołądka i przełyku, z czego 45 000 zgonów jest spowodowanych samym rakiem przełyku.

 

Rak przełyku u pacjentów powyżej 70 roku życia.

U osób w wieku powyżej 70 lat z uwagi na ryzyko powikłań pooperacyjnych, niechętnie podejmuje się radykalne leczenie. W badaniu przeanalizowano dane pacjentów z co najmniej II stopniem zaawansowania nowotworu, u których w latach 2004-2019 w Ochsner Medical Center w Nowym Orleanie wykonano poprzedzoną chemioradioterapią resekcję przełyku. Porównywano wyniki 188 osób poniżej 70. roku życia (średnio 59 lat) oraz 94 osób co najmniej siedemdziesięcioletnich (średnia wieku 74 lata). W starszej grupie częściej występowały choroby współistniejące. W grupie tej po leczeniu operacyjnym częściej obserwowano powikłania w postaci migotania przedsionków oraz zatrzymania moczu. Mimo to liczba ciężkich powikłań pooperacyjnych oraz czas hospitalizacji dla obu grup były podobne. Śmiertelność okołooperacyjna w starszej i młodszej grupie wyniosła odpowiednio 4,3% i 3,8%. Wniosek z tego jest jeden – nie ma powodu by nie podejmować leczenia raka przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego u osób w wieku powyżej 70 lat. Tym bardziej, że śmiertelność na raka przełyku jest bezzasadnie tak wysoka.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisuję się do newslettera i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowotworach układu pokarmowego, a także aktualności dotyczących organizacji EuropaColon Polska

Zgadzam się z Regulaminem i Polityką Prywatności

 

In order to facilitate the use of our website, we use cookies.

Please confirm if you accept our tracking cookies. When declining the cookies, you can continue visiting the website without sending data to third party services. Read our complete cookie statement here.