2 Kwiecien
April General Public FB EuropaColon Polska

Kwiecień – Miesiąc Świadomości Raka Przełyku

Każdego roku, w Europie zanotowuje się około 189 000 nowych przypadków raka żołądka i przełyku. Każdego roku, około 143 000 Europejczyków umiera na raka żołądka i przełyku, z czego 45 000 zgonów jest spowodowanych samym rakiem przełyku.

 

Rak przełyku u pacjentów powyżej 70 roku życia.

U osób w wieku powyżej 70 lat z uwagi na ryzyko powikłań pooperacyjnych, niechętnie podejmuje się radykalne leczenie. W badaniu przeanalizowano dane pacjentów z co najmniej II stopniem zaawansowania nowotworu, u których w latach 2004-2019 w Ochsner Medical Center w Nowym Orleanie wykonano poprzedzoną chemioradioterapią resekcję przełyku. Porównywano wyniki 188 osób poniżej 70. roku życia (średnio 59 lat) oraz 94 osób co najmniej siedemdziesięcioletnich (średnia wieku 74 lata). W starszej grupie częściej występowały choroby współistniejące. W grupie tej po leczeniu operacyjnym częściej obserwowano powikłania w postaci migotania przedsionków oraz zatrzymania moczu. Mimo to liczba ciężkich powikłań pooperacyjnych oraz czas hospitalizacji dla obu grup były podobne. Śmiertelność okołooperacyjna w starszej i młodszej grupie wyniosła odpowiednio 4,3% i 3,8%. Wniosek z tego jest jeden – nie ma powodu by nie podejmować leczenia raka przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego u osób w wieku powyżej 70 lat. Tym bardziej, że śmiertelność na raka przełyku jest bezzasadnie tak wysoka.

4 FB Posts Polish
3 FB Post Polish
2 FB Post Polish
1 FB Post Polish
5 FB Post Polish
1 Kwiecien