ESMO

European Society for Medical Oncology

Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej

Rak Żołądka  – Poradnik Dla Pacjentów

Poradnik ten został opracowany przez Anticancer Fund (Fundacja Przeciwko Rakowi) w oparciu na wytycznych, dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku przełyku, opracowanych przez European Society for Medical Oncology (Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej, ESMO). Poradnik został napisany w bardzo przystępnym dla każdego Pacjenta języku.

Czytając Poradnik, dowiesz więcej się o następujących zagadnieniach:

  • Definicja raka żołądka.
  • Czy rak żołądka występuje często?
  • Jakie są przyczyny raka żołądka?
  • W jaki sposób ustalane jest rozpoznanie raka żołądka?
  • Jakie informacje są niezbędne przed rozpoczęciem leczenia?
  • Jakie są możliwości leczenia?
  • Jakie są potencjalne działania niepożądane (skutki uboczne) leczenia?
  • Co się stanie po zakończeniu leczenia?
  • ABC/Terminologia raka żołądka .