ESMO

European Society for Medical Oncology

Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej

Rak Wątroby – Poradnik Dla Pacjentów

Poradnik ten został opracowany przez Anticancer Fund (Fundacja Przeciw Rakowi), aby ułatwić pacjentom i ich rodzinom lepsze zrozumienie natury najczęściej występującego typu raka wątroby – raka wątrobowokomórkowego i poznanie optymalnych metod leczenia w zależności od jego podtypu. Informacje medyczne zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na wytycznych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku wątroby, opracowanych przez European Society for Medical Oncology (ESMO). Poradnik został napisany w bardzo przystępnym dla każdego Pacjenta języku.

Czytając Poradnik, dowiesz więcej się o następujących zagadnieniach:

  • Definicja raka wątroby.
  • Czy rak wątroby występuje często?
  • Jakie są przyczyny raka wątroby?
  • W jaki sposób ustalane jest rozpoznanie raka wątroby?
  • Jakie informacje są niezbędne przed rozpoczęciem leczenia?
  • Jakie są możliwości leczenia?
  • Jakie są potencjalne działania niepożądane (skutki uboczne) leczenia?
  • Co się stanie po zakończeniu leczenia?
  • ABC/Terminologia raka wątroby.