Kampanie Edukacyjne
Szerzenie Świadomości

Nowotwory układu pokarmowego należą do jednych z najczęściej występujących, najbardziej śmiertelnych, ale także najbardziej podstępnych nowotworów złośliwych, rozwijających się często przez wiele lat nie dając żadnych niepokojących objawów. Istnieje ogromna potrzeba podniesienia świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia tego rodzaju nowotworami dla zdrowia i życia każdego z nas, a także na temat czynników ryzyka, objawów, potrzeby działań profilaktycznych z podkreśleniem kluczowej roli badań przesiewowych w zapobieganiu rozwojowi tych chorób i ich nieodwracalnym konsekwencjom.

Nasze Projekty Edukacyjne

i Kampanie Szerzenia Świadomości

 

Podpowiem Ci, Jak…

March is our ECCAM month! This is also the time we launch important awareness campaigns that we also develop.

 

 

 

 

Nie Miej Tego Gdzieś!
WSZYSTKO NA TEMAT RAKA JELITA GRUBEGO

Naszym celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat raka jelita grubego. Kładziemy nacisk na profilaktykę i wczesną diagnozę oraz dobór właściwej terapii onkologicznej, również pod kątem mutacji genetycznych

Miesiąc Świadomości
Raka Jelita Grubego
(w Europie – ECCAM)

MARZEC jest Miesiącem Świadomości
Raka Jelita Grubego. Ustanowiono
go w 2008 roku przez Parlament Europejski.

Kwiecień Miesiącem Świadomości Raka Przełyku