Badanie dotyczące niezaspokojonych potrzeb pacjentów żyjących z rakiem przełyku lub żołądka

Fundacja EuropaColon Polska bierze udział w międzynarodowym projekcie prowadzonym przez Digestive Cancers Europe.    Chcemy podnieść jakoś życia pacjentów z rakiem żołądka i przełyku.

Nawet na poziomie europejskim jest mało informacji o pacjentach i dla pacjentów z rakiem żołądka i przełyku. Aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób możemy lepiej służyć każdemu, u którego zdiagnozowano te nowotwory, poprosiliśmy o pomoc innych pacjentów z tymi nowotworami, aby wypełnili ankietę dzięki, której zbierzemy informacje o potrzebach tych pacjentów, opracujemy raport i wykorzystamy go, aby wyjaśnić decydentom, ministerstwom zdrowia i mediom problemy, z jakimi borykają się osoby z tymi nowotworami. Opracujemy też odpowiednie materiały edukacyjne.