Iga Rawicka

Prezes

IgaRawicka
  • Iga Rawicka od 19 września 2021 r. jest prezesem Fundacji EuropaColon Polska, która powstała w 2017 roku. Iga działa na rzecz pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, głównie z rakiem jelita grubego, trzustki, żołądka, przełyku i wątroby. Realizuje różnorodne projekty, w tym akcje edukacyjne, wspierając pacjentów w poprawie jakości ich życia oraz dążąc do lepszego dostępu do leczenia zgodnie z międzynarodowymi standardami.

 

  • Iga jest ekspertem w dziedzinie komunikacji w ochronie zdrowia z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy w międzynarodowych firmach farmaceutycznych i medycznych. Poza tymi działaniami Iga jest również współautorką publikacji medycznych, w tym dwóch abstraktów: „Discovery and Diagnosis of metastatic colorectal cancer (MCRC) in the real world: Final results from European Survey and Quality of life (QoL) in metastatic colorectal cancer (mCRC) in the real world ” oraz końcowe wyniki europejskiej ankiety zaprezentowanej m.in. podczas ESMO 2019 w Barcelonie i opublikowanej w Annals of Oncology. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO).