Żałoba w chorobie

Słowo „żałoba” kojarzy nam się najczęściej ze śmiercią bliskiej osoby. Możemy jednak patrzeć na żałobę z szerszej perspektywy. Żałoba jest naszą normalną i zdrową reakcją na stratę. Kiedy stracimy kogoś, kto był dla nas ważny, wchodzimy w proces żałoby, który pomaga nam dostosować się do nowej sytuacji życiowej.