Dzień zdrowy!
nowy podcast o zdrowiu
Fundacji EuropaColon Polska

Cykliczne rozmowy z ekspertami medycznymi oraz pacjentami na temat
zdrowia i edukacji zdrowotnej w obszarze chorób układu pokarmowego.