gastricGreen

Leczenie

Chemioterapia

Chemioterapia

Chemioterapia polega na wykorzystywaniu leków do zabijania komórek nowotworowych. Istnieją trzy główne sposoby zastosowania chemioterapii w leczeniu nowotworów przełyku lub żołądka: przed operacją, w celu zmniejszenia objętości nowotworu (to tzw. chemioterapia neoadiuwantowa); jest ona często stosowana w skojarzeniu z radioterapią (ta metoda nosi nazwę chemioradioterapii), po operacji, w celu obniżenia ryzyka nawrotu raka (tak zwana chemioterapia adiuwantowa), przed i po operacji (tak zwana chemioterapia okołooperacyjna) oraz w ramach leczenia paliatywnego w celu spowolnienia postępu choroby nowotworowej.

Chemioterapię podaje się doustnie w postaci tabletek lub dożylnie. Chemioterapia może powodować nieprzyjemne skutki uboczne, w tym uczucie zmęczenia, nudności i wypadanie włosów. Zwykle można je skutecznie opanować za pomocą leków i zazwyczaj ustępują one po zakończeniu leczenia.

Tłumaczenie i powstanie tej strony było możliwe dzięki wsparciu firmy BMS

obraz