gastricGreen

Leczenie

Terapia celowana

Terapia celowana

Terapia celowana jest skierowana przeciwko określonym cząsteczkom w guzie, zwykle w celu zablokowania wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych, przy jednoczesnym ograniczeniu uszkodzeń zdrowych komórek.

Terapie skierowane przeciwko receptorowi HER2

Gen HER2 (gen receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2) to gen, który w przypadku zaburzeń regulacji może odgrywać rolę w rozwoju niektórych nowotworów. Niektóre nowotwory przełyku i żołądka charakteryzują się zbyt dużą ilością białka będącego produktem genu HER2 na powierzchni komórek, co może ułatwiać rozwój komórek nowotworowych. Są to tak zwane nowotwory HER2-dodatnie.

Trastuzumab to rodzaj terapii celowanej, tak zwane przeciwciało monoklonalne, które swoiście celuje w HER2. Stosuje się go w leczeniu niektórych HER2-dodatnich nowotworów żołądka i nowotworów połączenia żołądkowo-przełykowego (miejsca, w którym przełyk przechodzi w żołądek).

Trastuzumab derukstekan to rodzaj terapii celowanej zwanej koniugatem przeciwciała i leku (ang. antibody-drug conjugate, ADC). Jest to przeciwciało monoklonalne (trastuzumab) dołączone do leku stosowanego w chemioterapii. To celowany sposób nakierowania chemioterapii na właściwe miejsce. Czasami stosuje się go w USA w leczeniu zaawansowanych HER2-dodatnich nowotworów połączenia żołądkowo-przełykowego.

Leczenie skierowane przeciwko czynnikowi VEGF/hamujące angiogenezę

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) to białko, które ułatwia nowotworom tworzenie nowych naczyń krwionośnych (proces zwany angiogenezą), aby mogły one uzyskać składniki odżywcze potrzebne im do wzrostu. Celem terapii anty-VEGF jest zagłodzenie guza poprzez pozbawienie go składników odżywczych, których potrzebuje do rozwoju i rozprzestrzeniania się. Do terapii blokujących angiogenezę zatwierdzonych w Europie do stosowania w leczeniu raka żołądka i pewnego typu raka przełyku, tak zwanego gruczolakoraka połączenia żołądkowo-przełykowego, należy ramucyrumab.

Tłumaczenie i powstanie tej strony było możliwe dzięki wsparciu firmy BMS

obraz