gastricGreen

Czynniki ryzyka i profilaktyka

Profilaktyka raka przełyku i raka żołądka

Ponieważ niektóre z czynników ryzyka związane są ze stylem życia, istnieją sposoby obniżenia ryzyka zachorowania na raka przełyku i raka żołądka.

  • Rzuć palenie. Tytoń zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory przełyku i żołądka oraz wiele innych chorób.
  • Utrzymuj prawidłową masę ciała. Unikanie otyłości może obniżyć ryzyko zachorowania na raka przełyku i raka żołądka.
  • Obniż ilość słonych i wędzonych produktów w diecie. Chroń swój żołądek, ograniczając spożycie takiej żywności.

Badania przesiewowe

Bardzo nieliczne kraje wprowadziły ogólnokrajowe programy badań przesiewowych w kierunku raka przełyku i raka żołądka. Istnieją tu jednak pewne wyjątki. Częstość występowania raka żołądka jest znacznie wyższa w Azji Wschodniej, gdzie występuje ponad 50% przypadków tego nowotworu. Doprowadziło to do wdrożenia programów badań przesiewowych w niektórych krajach azjatyckich, takich jak Japonia i Korea Południowa, co znacznie poprawiło wyniki leczenia dzięki wczesnemu wykrywaniu choroby. W badaniach przesiewowych wykorzystuje się testy z połykaniem kontrastu barytowego (patrz część dotycząca badań diagnostycznych).

Jednakże w większości krajów nie prowadzi się badań przesiewowych ani pod kątem raka przełyku, ani pod kątem raka żołądka. Dlatego ważne jest, aby osoby z grup wysokiego ryzyka były świadome objawów choroby, co zwiększy ich szanse na jej rozpoznanie na wczesnym etapie. Każda osoba z dodatnim wywiadem rodzinnym lub obciążona innymi czynnikami ryzyka powinna porozmawiać z lekarzem o krokach, jakie może podjąć w celu monitorowania lub obniżenia ryzyka.

Tłumaczenie i powstanie tej strony było możliwe dzięki wsparciu firmy BMS

obraz