gastricGreen

Leczenie

Leczenie chirurgiczne

W przypadku niektórych wcześniejszych stadiów nowotworów przełyku lub żołądka w celu usunięcia raka i pewnego marginesu otaczających tkanek prawidłowych można wykorzystać leczenie operacyjne. W niektórych przypadkach może ono być skojarzone z innymi metodami, takimi jak chemioterapia i/lub radioterapia.

Leczenie operacyjne raka przełyku

Ezofagektomia

Operacja polegająca na usunięciu części lub większości przełyku nosi nazwę ezofagektomii. Jeśli nowotwór zostanie rozpoznany we wczesnym stadium, możliwe jest, że operacja wyleczy raka. Jednak w większości przypadków rak przełyku nie jest rozpoznawany wystarczająco wcześnie, aby możliwe było wyleczenie za pomocą operacji chirurgicznej.

Ezofagektomia nie jest prostą operacją i może wymagać długiego pobytu w szpitalu.

Dokładna długość odcinka przełyku usuwanego podczas operacji zależy od stopnia zaawansowania raka i jego lokalizacji.

Jeśli guz znajduje się w górnej części przełyku, prawdopodobne usunięta zostanie większość przełyku. Żołądek zostanie następnie podciągnięty i połączony z przełykiem w obrębie szyi lub chirurg może użyć kawałka jelita, aby uzupełnić lukę między przełykiem a żołądkiem.

Jeśli nowotwór zlokalizowany jest w dolnej części przełyku, chirurg usunie część przełyku i część żołądka. Następnie żołądek zostanie połączony z pozostałością przełyku.

Po operacji prawdopodobnie będzie potrzebny dość długi okres rekonwalescencji i może pojawić się szereg potencjalnych powikłań. Często występują powikłania płucne, takie jak zapalenie płuc. Niektórzy pacjenci mają problemy z połykaniem, wymagające kolejnego zabiegu. Ważne jest, aby odnotowywać wszystkie objawy i informować o nich lekarza

1.5.Oesophagectomy withlegend

Anatomiczna ilustracja ezofagektomii. Szczegółowy przebieg operacji i rekonstrukcji może różnić się od przedstawionego na zdjęciu; chirurg porozmawia o tym z Panem/Panią.

Leczenie operacyjne raka żołądka

Częściowa gastrektomia

Jeśli guz znajduje się tylko w jednej części żołądka, wówczas może być wykonana częściowa gastrektomia. Usuwana jest tylko część żołądka, czasami wraz z częścią przełyku lub częścią jelita cienkiego. Pozostałe części żołądka ponownie łączy się ze sobą.

1.3.Gastrectomy partial withlegend

Anatomiczna ilustracja gastrektomii częściowej. Szczegółowy przebieg operacji i rekonstrukcji może różnić się od przedstawionego na zdjęciu; chirurg porozmawia o tym z Panem/Panią.

Gastrektomia całkowita

Jeśli rak rozprzestrzenił się na cały żołądek, lekarz może zalecić gastrektomię całkowitą. Usuwany jest cały żołądek, a koniec przełyku łączy się z jelitem cienkim, aby umożliwić pasaż pokarmu.

Osoby, którym usunięto żołądek, mogą zjeść tylko niewielką ilość pokarmu na raz. Z tego powodu niektórzy mają trudności z przyjmowaniem wystarczającej ilości pożywienia. Może Pan/Pani otrzymać pewne wsparcie żywieniowe poprzez sondę odżywczą założoną do jelita (żywienie jelitowe) lub poprzez linię podłączoną bezpośrednio do krwiobiegu (żywienie pozajelitowe).

Jeśli chirurdzy założą sondę odżywczą bezpośrednio do jelita cienkiego podczas operacji (rurka jejunostomijna lub rurka J), dietetyk przepisze dietę płynną, której składniki mogą być trawione i wchłaniane przez jelito cienkie. Dieta płynna zawiera wszystko to, co  organizm potrzebuje w procesie zdrowienia.

Żywienie przez sondę może być kontynuowane po wypisaniu ze szpitala, aby uzupełnić Pana/Pani dietę, gdy już będzie Pan/Pani w domu. Pomoże to Panu/Pani otrzymać wszystkie białka i kalorie, jakie są potrzebne do skutecznej rekonwalescencji.

1.4.Gastrectomy full withlegend

Anatomiczna ilustracja gastrektomii całkowitej. Szczegółowy przebieg operacji i rekonstrukcji może różnić się od przedstawionego na zdjęciu; chirurg porozmawia o tym z Panem/Panią.

Po operacji prawdopodobnie będzie potrzebny dość długi okres rekonwalescencji i może pojawić się szereg potencjalnych powikłań. Należą do nich nudności, zgaga, ból brzucha i biegunka, szczególnie po posiłkach (ponieważ pokarm zbyt szybko przechodzi do jelit po jedzeniu). Skutki uboczne często ulegają złagodzeniu w miarę upływu czasu.

Po częściowej lub całkowitej gastrektomii konieczne będą zmiany w diecie, przy czym największą zmianą będzie konieczność spożywania mniejszych, częstszych posiłków.

Operacja paliatywna

Czasami zamiast próby wyleczenia raka wykonuje się mniejsze operacje. Ma to na celu zapobieganie problemom spowodowanym przez nowotwór lub łagodzenie ich. Na przykład można przeprowadzić drobny zabieg polegający na umieszczeniu sondy odżywczej bezpośrednio w żołądku lub jelicie cienkim u osób, które potrzebują pomocy w uzyskaniu wystarczającej ilości substancji odżywczych. Pana/Pani lekarz omówi z Panem/Panią te możliwości.

Tłumaczenie i powstanie tej strony było możliwe dzięki wsparciu firmy BMS

obraz