gastricGreen

Leczenie

Leczenie endoskopowe

Leczenie endoskopowe

W przypadku niektórych małych, bardzo wczesnych nowotworów przełyku można zastosować procedurę zwaną endoskopową resekcją błony śluzowej (ang. endoscopic mucosal resection, EMR).

W przypadku tej techniki usuwa się fragment wewnętrznej wyściółki przełyku za pomocą narzędzi wprowadzanych przez endoskop (długą, elastyczną rurkę, którą wsuwa się przez gardło do przełyku).

Tłumaczenie i powstanie tej strony było możliwe dzięki wsparciu firmy BMS

obraz