gastricGreen

Czynniki ryzyka i profilaktyka

Czynniki ryzyka

Czynnik ryzyka to każdy czynnik zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Do rozwoju różnych nowotworów przyczyniają się różne czynniki ryzyka. Istnieją czynniki ryzyka związane ze stylem życia (tj. takie, z którymi można coś zrobić) i czynniki ryzyka, na które nie mamy wpływu.

Czynniki ryzyka raka przełyku

Uważa się, że przewlekłe podrażnienie przełyku może przyczyniać się do zmian, które powodują raka przełyku. Do czynników powodujących podrażnienie komórek przełyku i zwiększających ryzyko rozwoju raka przełyku należą:

 • Płeć: Rak przełyku występuje około 8 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet.
 • Wiek: Prawdopodobieństwo zachorowania na raka przełyku wzrasta z wiekiem. Mniej niż 15% przypadków stwierdza się u osób poniżej 55. roku życia.
 • Choroba refluksowa przełyku (ang. gastroesophageal reflux disease, GERD): Osoby z GERD (zwanym również kwaśnym refluksem) obciążone są nieco wyższym ryzykiem zachorowania na raka przełyku. Jednocześnie GERD może także być przyczyną tzw. przełyku Barretta (patrz niżej), który również wiąże się z wyższym ryzykiem.
 • Przełyk Barretta: Jest to zmiana przednowotworowa, która rozwija się u około 6–14% pacjentów z GERD, z których około 0,5–1% zachoruje na raka przełyku.
 • Palenie tytoniu: U palaczy ryzyko zachorowania na raka przełyku jest około trzy razy wyższe niż u osób niepalących.
 • Otyłość: Osoby o wskaźniku masy ciała (BMI) powyżej 25 obciążone są około dwukrotnie wyższym całkowitym ryzykiem rozwoju raka przełyku w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała.

Czynniki ryzyka raka żołądka

Do czynników, które zwiększają ryzyko rozwoju raka żołądka, należą:

 • Płeć: U mężczyzn prawdopodobieństwo zachorowania na raka żołądka jest dwa razy wyższe niż u kobiet.
 • Wiek: Obserwuje się gwałtowny wzrost częstości występowania raka żołądka u osób powyżej 50. roku życia. Większość osób z rozpoznaniem raka żołądka jest w wieku od około 70 lat do 80.- 90. roku życia.
 • Zakażenie pałeczką Helicobacter pylori (H. pylori): Wydaje się, że zakażenie bakterią pylori jest główną przyczyną raka żołądka. Mniej więcej połowa światowej populacji zakażona jest pałeczką H. pylori. Szacuje się, że u około 3% pacjentów zakażonych pałeczką H. pylori rozwija się rak żołądka.
 • Choroba refluksowa przełyku (ang. gastroesophageal reflux disease, GERD): Osoby z chorobą GERD (zwaną również kwaśnym refluksem) obciążone są nieco wyższym ryzykiem zachorowania na raka żołądka.
 • Palenie tytoniu: U palaczy ryzyko zachorowania na raka żołądka jest około dwukrotnie wyższe niż u osób niepalących.
 • Otyłość: Nadwaga i otyłość wiążą się z nieznacznie większym ryzykiem zachorowania na raka żołądka.
 • Dieta: Zwiększone ryzyko zachorowania na raka żołądka występuje u osób, których dieta obfituje w solone mięso, duszone mięso i żywność wędzoną.

Tłumaczenie i powstanie tej strony było możliwe dzięki wsparciu firmy BMS

obraz