gastricGreen

Leczenie

Leczenie napromienianiem/radioterapia

Leczenie napromienianiem/radioterapia

Radioterapia wykorzystuje promienie rentgenowskie lub cząstki o wysokiej energii do niszczenia komórek nowotworowych.

Można ją zastosować jako główną metodę leczenia, samodzielnie lub obok chemioterapii (w połączeniu są one znane jako chemioradioterapia).

Może ona również być stosowana przed operacją w celu obkurczenia nowotworu i ułatwienia jego usunięcia (tzw. leczenie neoadiuwantowe) lub po operacji w celu zabicia ewentualnych pozostawionych komórek nowotworowych (tzw. leczenie adiuwantowe).

Wreszcie radioterapię można również stosować w celu złagodzenia objawów zaawansowanego raka przełyku. Takie postępowanie nosi nazwę terapii paliatywnej.

Radioterapię można podawać na różne sposoby:

  • Radioterapia z użyciem wiązek zewnętrznych (ang. external-beam radiation therapy, EBRT). Odpowiednie urządzenie wysyła fale o wysokiej energii w zajęty obszar. Każda sesja leczenia trwa kilka minut. Jest ono prowadzone w warunkach ambulatoryjnych.
  • Radioterapia wewnętrzna (brachyterapia). Lekarz wprowadza endoskop (długą, elastyczną rurę) przez gardło w celu umieszczenia materiału promieniotwórczego bardzo blisko nowotworu. Ponieważ promieniowanie jest tak zlokalizowane, zazwyczaj towarzyszy mu mniej skutków ubocznych niż w przypadku EBRT.

Tłumaczenie i powstanie tej strony było możliwe dzięki wsparciu firmy BMS

obraz