colorectalBlue

Opcje leczenia

Informacje o leczeniu chirurgicznym, intywidualnych opcjach leczenia oraz skutkach ubocznych.

Immunoterapia

Immunoterapia jest nowym i ekscytującym rodzajem leczenia nowotworów. Jej rola w nowotworach przewodu pokarmowego, w tym raku jelita grubego, jest obiecująca, zwłaszcza w zaawansowanej chorobie.

Ogólna zasada immunoterapii polega na zwiększeniu odpowiedzi układu odpornościowego, systemu, który pomaga organizmowi zwalczać infekcje i obce komórki, takie jak komórki nowotworowe.

W Europie jedynym lekiem immunoterapeutycznym zatwierdzonym dotychczas do stosowania w raku jelita grubego jest pembrolizumab, który jest stosowany samodzielnie (monoterapia) jako leczenie pierwszego rzutu w niektórych typach przerzutowego raka jelita grubego o określonym profilu molekularnym.

Pembrolizumab jest wskazany do stosowania u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H) lub z niedoborem naprawy niedopasowania (dMMR). MSI-H/dMMR może wystąpić, gdy komórka nie jest w stanie naprawić błędów popełnionych podczas procesu podziału. MSI-H/dMMR może być dziedziczny lub przypadkowy. Około 5% pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego ma guzy MSI-H lub dMMR.