colorectalBlue

Czym jest rak jelita grubego?

Rak jelita grubego rozwija się w okrężnicy, zwanej również jelitem grubym, lub w odbytnicy, która jest końcową częścią okrężnicy.

O Raku Jelita Grubego

W Europie to drugi co do częstości występowania nowotwór, diagnozowany co roku u ponad 500 000 Europejczyków. Liczba zachorowań rośnie. Choć zdecydowana większość zachorowań dotyczy osób powyżej 50. roku życia, to coraz więcej przypadków odnotowujemy poniżej tego wieku. Również dieta i styl życia mają wpływ na ryzyko zachorowania.

Statystyki poszczególnych krajów w dziedzinie raka jelita grubego można zobaczyć na Europejskiej Mapie Danych organizacji DiCE, która pozwala również na porównanie danych pomiędzy dwoma lub więcej krajami europejskimi.

Dobra wiadomość jest taka, że rakowi jelita grubego można w wielu przypadkach zapobiec i jest on wysoce wyleczalny, jeśli zostanie zdiagnozowany we wczesnym stadium. Od połowy lat 80. ubiegłego wieku wskaźnik umieralności z powodu raka jelita grubego (znany również jako wskaźnik śmiertelności) spada, częściowo dzięki zwiększonej świadomości i badaniom przesiewowym.

Obecnie wskaźnik pięcioletnich przeżyć w przypadku raka jelita grubego w stadium I, które odpowiada wczesnemu stadium nowotworu, wynosi 90%. Dla raka jelita grubego w II i III stopniu zaawansowania wynosi odpowiednio 75% i 70%, natomiast dla raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania, który odpowiada zaawansowanemu stadium nowotworu, wynosi do 10%.

W uproszczeniu oznacza to, że jeśli u 100 osób zdiagnozuje się I stadium choroby, to prawdopodobnie 90 z nich przeżyje co najmniej 5 lat po postawieniu diagnozy, natomiast jeśli u 100 osób zdiagnozuje się IV stadium choroby, to prawdopodobnie przeżyje tylko 10. Oczywiście, te dane statystyczne opierają się na dużej liczbie osób; każdy pacjent jest inny i to, co może mieć zastosowanie do jednego pacjenta, może nie dotyczyć innego.