colorectalBlue

Co To Jest Rak Jelita Grubego?

Rak jelita grubego rozwija się w okrężnicy, zwanej również jelitem grubym, lub w odbytnicy, która jest końcową częścią okrężnicy. 

ABC raka jelita grubego

Czy są tu jakieś niezrozumiałe słowa?
Oto słowniczek z wyjaśnieniem wybranych pojęć z całej naszej witryny!

Zespolenie

Wykonane chirurgicznie połączenie pomiędzy sąsiadującymi naczyniami krwionośnymi, częściami jelita lub innymi przewodami w organizmie.

Angiogeneza

Wysyłanie przez komórki nowotworowe sygnałów chemicznych stymulujących tworzenie nowych naczyń krwionośnych.

Dziedziczny

Determinowany przez czynniki genetyczne, a zatem możliwy do przekazania przez rodziców potomstwu lub dalszym potomkom.

Niestabilność

Stan chwiejności, braku stabilności.

Rodzinny/tło rodzinne

Dotyczy cech dziedziczonych od najbliższej rodziny (matki, ojca itp.).

Komórka

Najmniejsza jednostka strukturalna i czynnościowa organizmu, która jest zazwyczaj mikroskopowa i składa się z cytoplazmy i jądra, które są otoczone błoną.

Chromosomy

Nitkowate struktury zbudowane z kwasów nukleinowych i białek, które występują w jądrze większości żywych komórek i przenoszą informacje genetyczne w postaci genów.

Niestabilność chromosomalna

Zmiana liczby lub pękanie chromosomów.

DNA

Kwas deoksyrybonukleinowy, samoreplikujący się materiał, który występuje w prawie wszystkich organizmach żywych jako główny składnik chromosomów. Jest nośnikiem informacji genetycznych.

Komórki śródbłonkowe

Śródbłonek to komórki wyściełające wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych i limfatycznych, pośredniczące w kontakcie krwi lub chłonki krążącej w naczyniach z pozostałą częścią ściany naczynia. Jest to cienka, pojedyncza warstwa płaskich komórek zwanych komórkami śródbłonkowymi.

Geny

Jednostki dziedziczenia, które są przenoszone z rodzica na potomstwo i determinują pewne cechy potomstwa.

Hipomagnezemia

Zbyt niskie stężenie magnezu we krwi.

Operacja laparoskopowa

Słowo „laparoskopia” oznacza zajrzenie do jamy brzusznej z użyciem specjalnej kamery, czyli endoskopu. W celu przeprowadzenia operacji laparoskopowej wykonuje się od 3 do 6 niewielkich (5–10 mm) nacięć na brzuchu. Przez te niewielkie nacięcia wprowadza się laparoskop i specjalne instrumenty laparoskopowe. Chirurg pracuje pod kontrolą laparoskopu, który transmituje obraz narządów na monitor wideo.

Węzeł chłonny

Jedno z niewielkich zgrubień w obrębie układu limfatycznego, w których ma miejsce filtracja chłonki i powstają limfocyty.

Nowotwory złośliwe

Obecność bardzo zjadliwego lub inwazyjnego guza.

Krezka odbytnicy (mezorektum)

Krezka odbytnicy to pojęcie oznaczające całość okołoodbytniczej tkanki łącznej, w tym tylną warstwę powięzi wewnątrzmiednicznej zawierającą okołoodbytnicze struktury nerwowo-naczyniowe.

Przerzuty

Pojawienie się wtórnych rozrostów złośliwych w miejscu odległym od pierwotnej lokalizacji nowotworu.

Metastazektomia

W onkologii metastazektomia oznacza chirurgiczne usunięcie przerzutów, czyli ognisk wtórnego rozrostu nowotworu, który rozsiał się z pierwotnej lokalizacji w innym narządzie. W wielu przypadkach przerzutów nie leczy się chirurgicznie.

Niestabilność mikrosatelitarna

Zmiana długości określonych powtarzających się sekwencji DNA.

Profil molekularny

Bardzo dokładna informacja na temat składu cząsteczkowego i cech genetycznych nowotworu.

Wielodyscyplinarny

Łączący lub angażujący kilka dyscyplin naukowych lub specjalizacji zawodowych w celu rozstrzygnięcia jakiegoś zagadnienia lub rozwiązania problemu.

Mutacja

Zmiana sekwencji DNA w obrębie genu.

Patolog

Naukowiec, który bada przyczyny i skutki chorób, w tym analizuje próbki laboratoryjne tkanek w celach diagnostycznych lub w ramach medycyny sądowej (tzw. histopatolog).

Polipektomia

Zabieg polegający na usunięciu polipów – niewielkich narośli na wewnętrznej błonie wyściełającej okrężnicę – podczas zabiegu kolonoskopii, w ramach którego do odbytnicy wprowadza się specjalny instrument (kolonoskop), aby obejrzeć odbytnicę i okrężnicę.

Proktosigmoidektomia

W ramach tej operacji usuwa się chory odcinek odbytnicy i esicy.

Radioterapia

Jest to leczenie polegające na wykorzystaniu promieniowania radioaktywnego do zabijania komórek nowotworowych.

Resekcja

Chirurgiczne usunięcie części narządu lub struktury.

Operacyjny

Możliwy do wycięcia, kwalifikujący się do resekcji, operacyjny nowotwór.

Choroba występująca sporadycznie

Choroba występująca od czasu do czasu, w pojedynczych, nieregularnych lub losowych przypadkach.

Zakrzepica

Powstanie lub obecność zakrzepu krwi w naczyniu krwionośnym.

Otrzewna trzewna

Otrzewna to błona surowicza wyściełająca jamę brzuszną.

Kontekst Logo
Kontekst Logo