colorectalBlue

Występowanie Raka Jelita Grubego

Przy prawie 1,8 miliona nowych przypadków raka jelita grubego każdego roku na całym świecie, stanowi on około 11% wszystkich przypadków raka na świecie.

Czynnik Przeżycia Raka Jelita Grubego

Od połowy lat 80-tych spada liczba zgonów spowodowanych rakiem jelita grubego, co prawdopodobnie wiąże się z większą świadomością społeczeństwa i badaniami przesiewowymi. Poprzez odkrywanie większej liczby polipów i wykrywanie nowotworów we wcześniejszych (początkowym i miejscowym) stadiach rozwoju, leczenie tej choroby stało się łatwiejsze.  Dostęp do większej ilości ulepszonych metod leczenia także przyczynił się do a wzrostu czynnika przeżywalności.

  • Pięcioletnia przeżywalność w przypadku raka jelita grubego stwierdzanego w stadium początkowym wynosi 90%.
  • Pięcioletni wskaźnik przeżycia w przypadku raka jelita grubego stwierdzonego na etapie miejscowym wynosi 70%. .
  • Współczynnik pięcioletniego przeżycia w przypadku raka jelita grubego z odległymi przerzutami wynosi do 10%.
  • Według wyników organizacji  EUROCARE-5, kraje z najniższymi wskaźnikami przeżyć dla większości nowotworów to kraje Europy Wschodniej (Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska i Słowacja).  Wskaźnik przeżyć w tych krajach mieści się poniżej średniej Europejskiej, szczególnie w przypadkach nowotworów charakteryzujących się dobrymi rokowaniami (np., rak jelita grubego) i innymi (chłoniaki i czerniaki skóry).