colorectalBlue

Opcje leczenia

Informacje o leczeniu chirurgicznym, intywidualnych opcjach leczenia oraz skutkach ubocznych.

Radioterapia

Radioterapia wykorzystuje wysokoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie lub cząsteczki do niszczenia komórek nowotworowych. Jest ona stosowana częściej w przypadku raka odbytnicy niż raka okrężnicy.

Radioterapia jest stosowana w leczeniu raka jelita grubego na trzy główne sposoby: przed operacją w celu zmniejszenia guza (często w połączeniu z chemioterapią), zamiast operacji w celu wyleczenia lub zatrzymania rozprzestrzeniania się raka odbytnicy we wczesnym stadium oraz podczas opieki paliatywnej w celu spowolnienia postępu nowotworu.

Radioterapia może być podawana na kilka sposobów:

  • Radioterapia wiązką zewnętrzną (EBRT): urządzenie emituje fale o wysokiej energii na obszar dotknięty chorobą. Każdy zabieg trwa kilka minut i jest wykonywany jako procedura ambulatoryjna.
  • Radioterapia wewnętrzna (brachyterapia): rurka jest wprowadzana do odbytu i umieszczana jak najbliżej nowotworu w odbytnicy. Następnie uwalnia ona promieniowanie bezpośrednio do guza, ograniczając jednocześnie uszkodzenia otaczających tkanek. Może być konieczna podróż do specjalistycznego ośrodka w celu poddania się temu leczeniu.
  • Selektywna radioterapia wewnętrzna (SIRT lub radioembolizacja): dla pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego, który rozprzestrzenił się na wątrobę. SIRT jest ukierunkowanym leczeniem nieoperowalnych guzów wątroby, które dostarcza miliony maleńkich kulek radioaktywnych bezpośrednio do guza.