colorectalBlue

Stopień Zaawansowania raka jelita grubego

Dowiedz się więcej o raku jelita grubego, stopniu zaawansowania oraz pierwszych krokach, które możesz podjąć.

Stopień zaawansowania

Stopień zaawansowania raka mówi o jego wielkości i o tym, czy się rozprzestrzenił. Pomaga to określić, jak poważny jest nowotwór i jakie leczenie jest najlepsze.

Metoda, którą Twój lekarz najprawdopodobniej wykorzysta do określenia stopnia zaawansowania Twojego raka jelita grubego to klasyfikacja TNM. Klasyfikacja TNM dotyczy guzów (ang. tumor), węzłów (ang. node) i przerzutów (ang. metastases)

    • T opisuje wielkość guza (nowotworu)
    • N opisuje, czy istnieją jakiekolwiek komórki nowotworowe w węzłach chłonnych . Węzły chłonne to zbiory komórek odpornościowych o kształcie fasoli. Wiele rodzajów raka często rozprzestrzenia się do pobliskich węzłów chłonnych, zanim dotrą do innych części ciała.
    • M określa, czy nowotwór rozprzestrzenił się na inną część ciała

Lekarz nadaje każdej literze (T, N i M) liczbę, w zależności od tego, jak w jakim stopniu rozwinął się nowotwór.

Liczby te są wyjaśnione w poniższej tabeli.

System klasyfikacji TNM

T1 pl

Oceny T, N i M zostaną połączone w jedną ogólną serię liter i cyfr, aby wskazać Twój stopień zaawansowania w klasyfikacji TNM. Na przykład, Tis N0 M0 oznacza, że komórki rakowe rosną tylko w najbardziej powierzchownej warstwie tkanki, pobliskie węzły chłonne nie zawierają raka, a rak się nie rozprzestrzenił.

Stadia raka jelita grubego

Podczas operacji usuwany jest guz pierwotny i niektóre węzły chłonne.

Po zbadaniu usuniętego guza pod mikroskopem, patolog określi patologiczny stopień zaawansowania z dokładną (ostateczną) interpretacją głębokości inwazji w ścianę jelita i liczby węzłów chłonnych zajętych przez guz.

Po określeniu wartości dla T, N i M, są one łączone w celu przypisania ogólnego stadium. Dla większości nowotworów, stadium jest cyfrą rzymską od 0 do IV, gdzie stadium 0 jest najniższe, a IV (4) jest najwyższe. Z reguły im niższy numer, tym mniejszy jest stopień rozprzestrzenienia się nowotworu. Wyższy numer, taki jak stadium IV, oznacza, że rak rozprzestrzenił się bardziej. A w obrębie danego stadium, wcześniejsza litera oznacza niższe stadium – na przykład stadium IIIB jest niższe niż stadium IIIC.

Stopień zaawansowania nowotworu określa rokowanie, które odnosi się do perspektywy rozwoju nowotworu: im niższy stopień zaawansowania, tym lepsze perspektywy.

Określenie stopnia zaawansowania choroby ma zasadnicze znaczenie dla podjęcia właściwej decyzji o leczeniu.

Różne stadia raka jelita grubego są przedstawione
w poniższej tabeli

T2 pl