colorectalBlue

Więcej o Raku Jelita Grubego

Rak jelita grubego rozwija się w okrężnicy, zwanej również jelitem grubym, lub w odbytnicy, która jest końcową częścią okrężnicy.

Więcej o Raku Jelita Grubego

O okrężnicy i odbytnicy

Rak jelita grubego rozwija się w okrężnicy, zwanej również jelitem grubym, lub w odbytnicy, która jest końcową częścią okrężnicy.

Tak okrężnica jak i odbytnica są częścią naszego układu pokarmowego. Układ pokarmowy w naszym organizmie przetwarza wszystkie spożywane przez nas pokarmy. Pierwsza część układu trawiennego (żołądek i jelito cienkie, z pomocą trzustki, wątroby i pęcherzyka żółciowego) przetwarza pokarm na energię, podczas gdy ostatnia część (okrężnica i odbytnica) wchłania płyn, tworząc odpady stałe (kał), które opuszczają organizm.

Okrężnica ma około 1,5 metra długości i składa się z czterech części:

  • okrężnicy wstępującej,
  • okrężnicy poprzecznej,
  • okrężnicy zstępującej
  • esicy.

Jelito ślepe jest workiem, który łączy jelito cienkie z okrężnicą.

Ściana jelita grubego i odbytnicy składa się z kilku warstw.

Większość nowotworów jelita grubego rozpoczyna się jako mały guz na ścianie jelita – zwany polipem lub gruczolakiem jelita grubego. Te małe narośla są zazwyczaj łagodne (nieszkodliwe), ale niektóre z nich z czasem przekształcają się w nowotworowe, zwane też złośliwymi.