Stopień Zaawansowania raka jelita grubego

Dowiedz się więcej o raku jelita grubego, stopniu zaawansowania oraz pierwszych krokach, które możesz podjąć.

Stopień zaawansowania

Stopień zaawansowania raka mówi o jego wielkości i o tym, czy się rozprzestrzenił. Pomaga to określić, jak poważny jest nowotwór i jakie leczenie jest najlepsze.

Metoda, którą Twój lekarz najprawdopodobniej wykorzysta do określenia stopnia zaawansowania Twojego raka jelita grubego to klasyfikacja TNM. Klasyfikacja TNM dotyczy guzów (ang. tumor), węzłów (ang. node) i przerzutów (ang. metastases)

    • T opisuje wielkość guza (nowotworu)
    • N opisuje, czy istnieją jakiekolwiek komórki nowotworowe w węzłach chłonnych . Węzły chłonne to zbiory komórek odpornościowych o kształcie fasoli. Wiele rodzajów raka często rozprzestrzenia się do pobliskich węzłów chłonnych, zanim dotrą do innych części ciała.
    • M określa, czy nowotwór rozprzestrzenił się na inną część ciała

Lekarz nadaje każdej literze (T, N i M) liczbę, w zależności od tego, jak w jakim stopniu rozwinął się nowotwór.

Liczby te są wyjaśnione w poniższej tabeli.

System klasyfikacji TNM

Oceny T, N i M zostaną połączone w jedną ogólną serię liter i cyfr, aby wskazać Twój stopień zaawansowania w klasyfikacji TNM. Na przykład, Tis N0 M0 oznacza, że komórki rakowe rosną tylko w najbardziej powierzchownej warstwie tkanki, pobliskie węzły chłonne nie zawierają raka, a rak się nie rozprzestrzenił.

Stadia raka jelita grubego

Podczas operacji usuwany jest guz pierwotny i niektóre węzły chłonne.

Po zbadaniu usuniętego guza pod mikroskopem, patolog określi patologiczny stopień zaawansowania z dokładną (ostateczną) interpretacją głębokości inwazji w ścianę jelita i liczby węzłów chłonnych zajętych przez guz.

Po określeniu wartości dla T, N i M, są one łączone w celu przypisania ogólnego stadium. Dla większości nowotworów, stadium jest cyfrą rzymską od 0 do IV, gdzie stadium 0 jest najniższe, a IV (4) jest najwyższe. Z reguły im niższy numer, tym mniejszy jest stopień rozprzestrzenienia się nowotworu. Wyższy numer, taki jak stadium IV, oznacza, że rak rozprzestrzenił się bardziej. A w obrębie danego stadium, wcześniejsza litera oznacza niższe stadium – na przykład stadium IIIB jest niższe niż stadium IIIC.

Stopień zaawansowania nowotworu określa rokowanie, które odnosi się do perspektywy rozwoju nowotworu: im niższy stopień zaawansowania, tym lepsze perspektywy.

Określenie stopnia zaawansowania choroby ma zasadnicze znaczenie dla podjęcia właściwej decyzji o leczeniu.

Różne stadia raka jelita grubego są przedstawione
w poniższej tabeli

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisuję się do newslettera i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowotworach układu pokarmowego, a także aktualności dotyczących organizacji EuropaColon Polska

Zgadzam się z Regulaminem i Polityką Prywatności

 

In order to facilitate the use of our website, we use cookies.

Please confirm if you accept our tracking cookies. When declining the cookies, you can continue visiting the website without sending data to third party services. Read our complete cookie statement here.